Term

Chúng tôi cảm ơn quyết định của bạn để lựa chọn và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin/ dịch vụ chúng tôi đang cung cấp sẽ được gọi chung là dịch vụ (services) dưới đây.

Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ các điều khoản sử dụng được liệt kê bên dưới trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xác nhận sự đồng ý với các điều khoản dưới đay.

DiDauAnGi.Net cung cấp các dịch vụ hoàn toàn miễn phí; do đó, không có sự bảo đảm hoặc đảm bảo nào liên quan đến thời lượng hoặc tần suất hoạt động. Nghiêm cấm mọi tác động tự động đến website và các dịch vụ của chúng tôi.

Các điều khoản của chúng tôi luôn được công khai và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Việc đọc kỹ các điều khoản là cần thiết, phải tuân thủ đầy đủ và trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào, dịch vụ có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn theo quyết định của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng của DiDauAnGi.Net phải được bạn hiểu đầy đủ và chấp nhận trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải công nhận đã hiểu rõ và đồng tình với toàn bộ các điều khoản.

Xin lưu ý rằng thông tin được trình bày trên trang web này dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của các chuyên gia. Điều quan trọng cần lưu ý là trang web không hoạt động theo thời gian thực, điều này có thể dẫn đến một số thông tin bị lỗi thời. Cần lưu ý rằng chúng tôi không liên kết với bất kỳ đơn vị bán lẻ hoặc sản xuất nào và không thể chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm được thảo luận.

Để có được bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ còn thiếu nào, hãy liên hệ với chúng tôi để có được thông tin chi tiết hơn. Bạn có thể sẽ được hưởng các đặc quyền dành riêng cho thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở phiếu giảm giá, tư vấn riêng hoặc quyền truy cập nâng cao vào các chức năng mới.

Để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi, bạn nên truy cập trang hỗ trợ.